گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با

انبار باروت می کند.

ضرب المثل آلمانی

 

برخی افراد ارباب پول هستند و برخی برده آن!

ضرب المثل روسی

 

به فرزندی که پدرش را به دار آویخته اند از طناب سخن

نگویید. 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

به گوش کمتر از چشم اعتماد کن. 

ضرب المثل ولزی

 

آدم عاقل فقط روزهای طلایی را می شمارد.

 ضرب المثل چک و اسلواکی

 

تا زمانی که انسان سالم است حتی آب نوشابه ای

است خوش طعم.

 ضرب المثل بلغارستانی

 

معنی همه چیز دانستن هیچ ندانستن است. 

ضرب المثل ایتالیایی)

 

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آن هم چیزی

است که نمی‌داند.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

انسان عیوب خود را فقط از چشمان افراد دیگر

می تواند ببیند.

 

ضرب المثل چینی

 

زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند، می توانند ببینند

ضرب المثل فرانسوی

 

اگر می خواهی مزرعه خوشبختی را توسعه بدهی

خاک قلبت را هموار کن.

ضرب المثل چینی

 

دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند.

ضرب المثل اسپانیولی

 

خنده خون سالم تولید می کند.

ضرب المثل ایتالیایی

 

حتی شکوه وعظمت یک رودخانه موقع ریختن به دریا

پایان می یابد.

ضرب المثل روسی

 

تا وقتی که زبان زنده است ملت نمرده است.

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با

انبار باروت می کند.

ضرب المثل آلمانی

 

برخی افراد ارباب پول هستند و برخی برده آن!

ضرب المثل روسی

 

به فرزندی که پدرش را به دار آویخته اند از طناب سخن

نگویید.

ضرب المثل اسکاتلندی

 

به گوش کمتر از چشم اعتماد کن.

ضرب المثل ولزی

 

آدم عاقل فقط روزهای طلایی را می شمارد.

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

تا زمانی که انسان سالم است حتی آب نوشابه ای

است خوش طعم.

ضرب المثل بلغارستانی

 

معنی همه چیز دانستن هیچ ندانستن است. 

ضرب المثل ایتالیایی

 

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آن هم چیزی

است که نمی‌داند. 

ضرب المثل انگلیسی

 

انسان عیوب خود را فقط از چشمان افراد دیگر

می تواند ببیند. 

ضرب المثل چینی

 

زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند، می توانند ببینند 

ضرب المثل فرانسوی

 

اگر می خواهی مزرعه خوشبختی را توسعه بدهی

خاک قلبت را هموار کن. 

ضرب المثل چینی

 

دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند. 

ضرب المثل اسپانیولی

 

خنده خون سالم تولید می کند. 

ضرب المثل ایتالیایی

 

حتی شکوه وعظمت یک رودخانه موقع ریختن به دریا

پایان می یابد. 

ضرب المثل روسی

 

تا وقتی که زبان زنده است ملت نمرده است. 

ضرب المثل چک و اسلواکی


 

 

معجزات رخ می داد اگر جوانان می دانستند و پیران

می توانستند!

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

تپه ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد.

 

 

ضرب المثل ولزی

 

عشق چون آتش با دود شروع می شود و با خاکستر

تمام می شود.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

در خانه ای که زن نباشد روشنایی نیست.

 

 

ضرب المثل چینی

 

به فرزندی که پدرش را به دار آویخته اند از طناب سخن

نگویید.

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

محبت و ترس با هم جمع نمی شوند.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که

پشیمانی را با قیمت گرانی خریداری خواهد کرد.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

گذشته گذشت و آنچه می آید بر تو پوشیده است،

آنچه را که در دست داری مغتنم شمر.

 

ضرب المثل هندی

 

درستکار باش و از هیچ کس نترس.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

لقمه در دست همسایگان همیشه درشتتر به نظر

می آید.

 

ضرب المثل روسی

 

اگر می خواهی گرم باشی باید دود را تحمل کنی.

 

 

ضرب المثل اسلواکی

 

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

مار به همه جا میرود ولی در داخل سوراخ خود راست

وارد می شود.

 

ضرب المثل ارمنستانی

 

یک گفت و شنود ساده با یک مرد عاقل به اندازه یک

ماه مطالعه ارزش دارد.

 

ضرب المثل چینی

 

به هیچ کس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن!

 

 

ضرب المثل یو گسلاوی

 

کسی که به خیال خود می خواهد فقط ضربه ای بزند

ممکن است مرتکب قتلی شود.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مهربانی «می خزد» آنجا که نمی تواند راه برود.

 

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

مردگان چشم زندگان را می گشایند.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

عجله، پدر ناکامی است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

آن کس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد، بالاجبار

طناب دار را به گردن می اندازد.

 

ضرب المثل چینی

 

هر جا که آفتاب نیاید پزشک می آید.

 

 

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

عشق یعنی ترس از دست دادن تو.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی)

 

زیستن یعنی تلاش کردن.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

دنبال دو تا خرگوش می دوی هیچ کدامشان را

نمی گیری.

 

ضرب المثل روسی

 

آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

بدون عرق ریختن نمی توان به عسل دست یافت.

 

 

ضرب المثل یو گسلاوی

 

اقامتگاه خود را دائم تغییر بده. زیرا لذت زندگی در تنوع

است.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اگر از تلاش دست برداری از زیستن هم دست

برداشته ای.

 

ضرب المثل چینی

 

بت تراشها کمتر اطاعت بت را می نمایند و کمتر با آنها

هستند، زیرا می دانند که چه ساخته اند.

 

ضرب المثل هندی

 

لئیم (بخیل) یک چشم دارد و جاه طلب کور است.

 

 

ضرب المثل ارمنستانی

 

عاقل عفو می کند و احمق فراموش می کند.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

کودک بمان تا بچه هایت همیشه دوستت داشته باشند.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

گفتار نیک نیکوست، ولی کردار نیک نیکو تر است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

حتی صد دزد هم قادر نیستند مردی را که لخت است

لخت کنند.

 

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

مرد شکست خورده طالب جنگ بیشتر است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

باید حریف را به کمک حریف دیگری بدام انداخت.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

در هر شوخی، حقیقتی نهفته است.

 

 

ضرب المثل روسی

 

مانند یک دشمن چانه بزن و مانند یک دوست قیمتش

را بپرداز.

 

ضرب المثل مجارستانی

 

بدبختی در کنار خوشبختی ایستاده است.

 

 

ضرب المثل یوگسلاوی

 

همه کسانی که به تو می خندند دوست تو نیستند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر مردی خسیس باشد پسرش حتما به اسراف

خواهد پرداخت.

 

ضرب المثل چینی

 

دل دروغ نمی گوید.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

اگر چشم نبیند دل هم نمی خواهد.

 

 

ضرب المثل مجارستانی

 

مرغان با تجربه را نمی توان با دانه به دام آورد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

روح زن و بادهای بهاری پیوسته در معرض تغییر است.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

پرده اشک را با سوالات پاره کن!

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

حسادت اولین درس شیطان به انسان احمق است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه، اشتباه

بروی.

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند دیگر شلوار هم

نخواهد داشت که به پا کند.

 

ضرب المثل چینی

 

مادامی که «زبان» زنده است «ملت» نمرده.

 

 

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

عشق پاک و حقیقی چون مه است که نمی گذارد

اطراف خوب دیده شود.

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

بر حذر باش از کسی که چیزی ندارد از دست بدهد.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

روز و شب، منتظر هیچ کس نمی ماند.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

حرف خوش، در آهنین را باز می کند.

 

 

ضرب المثل یوگسلاوی

 

پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول.

 

 

ضرب المثل هندی

 

مانند ابر بالا نرو تا مانند مه ناپدید نگردی.

 

 

ضرب المثل ماداگاسکاری

 

برا ی یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.

 

 

ضرب المثل چینی

 

میوه رسیده بخور و حرف راست بزن.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانیم.

 

 

ضرب المثل بوسنی

 

طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی که فقط به کمک دیگران چشم می بندد گول

می خورد.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که پول می دزدد اعدام می شود و کسی که

زمین می دزدد شاه می شود.

 

ضرب المثل ژاپنی

 

آنکس که در هر جا دوستانی دارد، همه جا را دوست

داشتنی می یابد.

 

ضرب المثل چینی

 

آن که تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط

یک بار.

 

ضرب المثل چینی

 

دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند

و گزیده.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

چقدر زیادند راههایی که به قلب منتهی می شوند.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

متنبه (آگاه و هوشیار) کردن بهتر از متنبه شدن است.

 

 

ضرب المثل بلژیکی

 

چهار چیز است که باید نسبت به آن بدگمان باشید:

اسب، شب، رودخانه و جنگل.

 

ضرب المثل نیجریه ای

 

اگر پول در جیب نداری عسل در دهان داشته باش.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

از آهسته رفتن مترس از بی حرکت ایستادن بترس.

 

 

ضرب المثل چینی

 

هر کجا صرفه جویی هست در آن راستی و درستی

است.

 

ضرب المثل یوگسلاوی

 

زمان دوای خشم است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

انسان از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد ولی از شکست

خیلی چیزها یاد می گیرد.

 

ضرب المثل ژاپنی

 

خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار

شکمش را در دست بگیر.

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که خانه ندارد، همسایه هم ندارد.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

بیماری سواره می آید و پیاده می رود.

 

 

ضرب المثل بلژیکی

 

حقیقت بهتر از طلاست.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر برادران با هم کار کنند کوه طلا می شود.

 

 

ضرب المثل چینی

 

کاهلان وقت فراغت ندارند.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

عجیب ترین چیز در دنیا موفقیت احمق و شکست

داناست.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

وقتی تلخی در دل باشد هیچ شکری دهان را شیرین

نمی کند.

 

ضرب المثل اروپایی

 

آنکه تهدید می کند همیشه می ترسد.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

حیوان به پا بسته می شود و انسان به قولش.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

آدم باهوش دردسرهای بزرگ را به دردسرهای کوچک

تبدیل می کند و دردسرهای کوچک را از بین می برد.

 

ضرب المثل چینی

 

انسان با پرسیدن یاد می گیرد.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

آنچه برای یک مرد حادثه است برای یک زن فاجعه است..

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

اگر شه (شاهی) تو را ترک نمی کند تو شه (شاهی)

را ترک کن.

 

ضرب المثل بلژیکی

 

کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

از تلخی بیماری به شیرینی سلامت می توان پی برد.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

از پیروزی، کمتر می توان آموخت و از شکست، بسیار.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

زن مطیع، فرمانروای قلب شوهر است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

کسی که غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از

دیگران نپرسد.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

تندرستی، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ

کس جز یک بیمار این تاج را نمی بیند.

 

ضرب المثل مصری

 

اگر می خواهید دشمنان شما بر اسرار شما آگاه

نشوند رازها را به دوستان خود افشا نکنید.

 

ضرب المثل چینی

 

اگر رفیق نداری با عصای خود مشورت کن.

 

 

ضرب المثل آلبانی

 

مانند علما حرف بزن و مانند توده حرف بزن.

 

 

ضرب المثل هندی

 

کاغذ بردبار است.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

آخرین چیزی که از دست می رود، امید است.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

«ملاقات» آغاز جدایی است.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

همه چیز را نمی شود در ترازو وزن کرد.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

زمان برای کسی که می تواند صبر کند هر دری را

می گشاید.

 

ضرب المثل چینی

 

انتخاب زن و تربوز (هندوانه) مشکل است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مرده بهترین فرد خانواده خویش است.

 

 

ضرب المثل مصری

 

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی

است.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در

موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

مجازات دروغگو این است که حتی موقعی که حرف

راست می زند کسی باورش نمی کند.

 

ضرب المثل عبری

 

راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

تملق مثل سایه است: هم انسان را بزرگ میکند هم

کوچک.

 

ضرب المثل دانمارکی

 

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

 

 

ضرب المثل استونی

 

مرگ همان قدر قطعی است که زندگی قطعی نیست.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

اندیشه ی گوینده از گفتارش مهم تر است.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد، از کیف پولت

محافظت کن.

 

ضرب المثل آلمانی

 

چیزهای گذشته دیروز مردند، چیزهای آینده امروز به

دنیا آمده اند.

 

ضرب المثل چینی

 

هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اندرز دادن خوب است ولی درمان کردن بهتر.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

دست را نباید برید باید بوسید.

 

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

شکم خالی گوش ندارد.

 

 

ضرب المثل استونی

 

خدا روی خطوط کج و معوج راست و مستقیم

می نویسد.

 

ضرب المثل برزیلی

 

ظلمتی مانند نادانی وجود ندارد.

 

 

ضرب المثل مصری

 

انسان باید با دیگران کم و با خودش زیاد حرف بزند.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

ممکن است که به «حقیقت » تو سری زد ولی هرگز

نمی توان خفه اش کرد!

 

ضرب المثل لاتینی

 

اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد.

 

 

ضرب المثل هندی

 

ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر چه در جنگل زندگی می کنی ولی قدر چوب را بدان.

 

 

ضرب المثل چینی

 

نور برای دیگران می درخشد نه برای خودش.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

اگر مار را می کشی، بچه اش را هم بکش.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که حرف می زند می کارد و آن که گوش

می دهد درو می کند.

 

ضرب المثل آرژانتینی

 

خشم بد بختی است.

 

 

ضرب المثل کیکویو

 

کسی که خوب فکر می کند نیاز نیست زیاد فکر کند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اعمال نیک را روی سنگ ثبت کن و اعمال بد را روی

برف.

 

ضرب المثل استونی

 

زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

آنکه بیشتر می داند بیشتر شک می کند.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

در را طوری ببند که بتوانی بازش کنی.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

زرنگی زیاد جوانمرگی می آورد.

 

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا.

 

 

ضرب المثل شرقی

 

آنکه تندرستی دارد امید دارد، و آنکه امید دارد همه

چیز دارد.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

ابله همیشه دنبال ابله بزرکتر می گردد که او را

تحسین کند.

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که یکبار می دزدد، همیشه خواهد دزدید.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

روزی که صبر در باغ زندگیت بروید به چیدن میوه ی

پیروزی امیدوار باش.

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر همه مثل هم فکر کنند اجناس در بازار کهنه و

پوسیده می شد.

 

ضرب المثل هندی

 

خانه روی زن قرار دارد نه روی زمین.

 

 

ضرب المثل مونته نگرویی

 

یگانگی هدف، دوستی ایجاد می کند.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

بهترین دوستان آدم انگشتان او هستند.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

صلح پول تولید میکند و پول آتش جنگ را بر می افروزد.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

عادت حس ششمی است که بر تمامی حواس غلبه

می کند.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

عشق کهنه رنگ می بازد.

 

 

ضرب المثل لیتوانی

 

چای سرد و برنج را می توان تحمل کرد ولی نگاه سرد

و سخن سرد قابل تحمل نیست.

 

ضرب المثل چینی

 

حسود تصور می کند چنانچه پای همسایه اش بشکند

او بهتر راه تواند رفت.

 

ضرب المثل دانمارکی

 

دهان مقیاس دل است.

 

 

ضرب المثل استونی

 

خوشی و اندوه چرخی است که دایم در گردش است.

 

 

ضرب المثل مونته نگرویی

 

اسلحه زن اشک اوست.

 

 

ضرب المثل گرجستانی

 

هیچ چیز آسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

ضایع ترین روز، روزی است که نخندیده ایم.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که خود را هنگام پیروزی کنترل می کند، به

پیروزی مجدد نایل می گردد.

 

ضرب المثل لاتینی

 

تا از پل نگذشته ای خرس را دایی بخوان.

 

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

موقعی که دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت

کند.

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که زیاد حرف می زند، زیاد هم دروغ می گوید.

 

 

ضرب المثل لیتونی

 

از آنچه به آسانی به دست آمده بد نگهداری می شود.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد نه با

کسی که تو را می خنداند.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

برای آدم گرسنه نان شیرین تر از عسل است.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

اشکی که در نتیجه غم ریخته شود پاکترین آب است.

 

 

ضرب المثل فلسطینی

 

وقتی در دل جا باشد، در خانه هم جا است.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

کاری که گرگ به زور می کند روباه به حیله از پیش

می برد.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی که صدقه می دهد یک دانه می کارد و هزار

دانه درو می کند.

 

ضرب المثل ترکی

 

با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

وعده که کردی مقروض می شوی، مقروض که شده

وعده می کنی.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد

همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی.

 

ضرب المثل چینی

 

شوهر به مرد کن نه به پول.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

خروس نمی تواند از دوستی با روباه نفع ببرد.

 

 

ضرب المثل گرجستانی

 

کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که می خواهد درو کند باید بکارد.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر زنی خواست که تو بخاطر پول همسرش شوی با

او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار.

 

ضرب المثل ترکی

 

حتی شیطان نمی داند که زنان چاقوهای خود را کجا

تیز می کنند.

 

ضرب المثل لیتوانی

 

« مردگان» بهترین مشاورانند.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند.

 

 

ضرب المثل فلسطینی

 

افسانه پلی است که به حقیقت منتهی می شود .

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است

احتیاج به هوش زیاد نداریم.

 

ضرب المثل چینی

 

آدم موفق کسی است که نگذارد آشیانه غم بر بالای

سرش بسازند.

 

ضرب المثل هندی

 

اسراف نکن نیازمند خواهی شو.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

زن و آینه همواره در معرض خطر هستند، باید مواظب

آنها بود.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که به تو سخن چینی می کند از تو نیز سخن

چینی خواهد کرد.

 

ضرب المثل ترکی

 

یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

سرزنش بجا بهتر از تعریف بی جاست.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

خدا شر را آفرید تا جهنم خالی نباشد.

 

 

ضرب المثل گرجستانی

 

ولو طلا ببارد، عاشق هرگز ثروتمند نمی شود.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود، بلکه

آن است که گریزی از آن نیست.

 

ضرب المثل چینی

 

تملق سم شیرین است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

شمشیر عدالت غلاف ندارد.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

یک پدر به پنج کودک نان می دهند ولی پنج کودک به

یک پدر نان نمی دهند.

 

ضرب المثل لیتوانی

 

بی جواب گذاشتن هم خود جوابی است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرین است.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

پایان جدایی ملاقات مجدد است.

 

 

ضرب المثل ترکی

 

مکافات «لنگ» است ولی بالاخره فرا می رسد.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

هنگامی که خشم حرف می زند عقل چهره خود را

می پوشاند.

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که به جلوی ریش نگاه نمی کند عقب می ماند.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

اگر خواستار زندگانی شرافت مند هستید باید

خویشتن را فراموش کنید.

 

ضرب المثل روسی

 

معایب دیگران معلمان خوبی هستند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

محنت، محک دوستی.

 

 

ضرب المثل برمه یی

 

ریشه تمام نزاعها سه چیزند: زر (طلا)، زن، زمین.

 

 

ضرب المثل هندی

 

بگو با چه کسی دوست هستی تا بگویم چگونه کسی

هستی. (فارسی: تو اول بگو با کی یا زیستی

تا من بگویم که تو کیستی)

ضرب المثل انگلیسی

 

کلمات طلایی، درهای آهنی را می گشاید.

 

 

ضرب المثل ترکی

 

تاک (درخت انگور) را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب

و اصیل انتخاب کن.

 

ضرب المثل چینی

 

شیطان روی زبان افرادی است که تهمت می زنند و

در گوش کسانی که گوش می دهند.

 

ضرب المثل دانمارکی

 

خوب آن است که پایانش بخوبی ختم شود.

 

 

ضرب المثل شیلی

 

یک ساعت بامداد بهتر از دو ساعت شب است.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

ازدواج زودش اشتباه بزرگی و دیرش اشتباه بزرگتری

است.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

اگر می خواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر بشو.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که از احمق تعریف کند احمق تر از اوست.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

پرنده را از پروازش می شناسند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

متملقین شبیه دوست هستند هم چنان که گرگان

شبیه سگان اند.

 

ضرب المثل چینی

 

مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است و بعد افزایش

می یابد.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جای داده.

 

 

ضرب المثل پاکستانی

 

میخ می تواند نعل را نجات دهد، نعل می تواند اسب

را نجات دهد، اسب می تواند سوار را نجات دهد و

سوار می تواند مملکتی را نجات دهد.

ضرب المثل ترکی

 

اگر درباره دوست خواستی قضاوت کنی احمقی بیش

نیستی، زیرا اگر غلط گفته باشی گناهی است

نابخشودنی و اگر راست گفته باشی چرا او را به

دوستی خود برگزیده ای ؟     ضرب المثل تازی (عربی)

 

بعضی ها به پشه وسواس نشان می دهند و شتر را

می بلعند.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

مهم نسیت چند نفر را خشنود کنی؛ مهم آن است

چه نوع افرادی را خشنود میسازی.

 

ضرب المثل آلمانی

 

کسی که خار می کارد نباید پیاده راه برود.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند.

 

 

ضرب المثل چینی

 

زخم خود را با خون دیگری درمان نباید کرد.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

تکرار، مادر یادگیریست.

 

 

ضرب المثل روسی

 

عاقل آنچه را نمی داند نمی گوید، نادان نمی داند چه

می گوید.

 

ضرب المثل ترکی

 

عشق را نمی توان با پنهان کردن پنهان کرد.

 

 

ضرب المثل اروگوئه

 

زندگی پیازی است که انسان در حال اشک ریختن

پوستش را می کند.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

خورشید غروب میکند ولی خطر هرگز غروب نمی کند.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

او را می زنم که تو را بترسانم.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی موفق می شود که خسته نمی شود.

 

 

ضرب المثل پرتغالی

 

تو ارباب سخنانی هستی که نگفته ای ولی

حرف هایی که زدی ارباب تو هستند.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اگر می خواهی بدانی چه بوده ای بنگر که چه هستی.

 

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که به خاطر عشق زندگی می کند باید در اندوه

به سر ببرد.

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که پولش را به دوستش وام میدهد هم پول را

از دست میدهد هم دوستش را.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود

و گاهی هم بسیار بد.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ

خوابیدن همان.

 

ضرب المثل آلمانی

 

ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک

روز از او جلو می افتد.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

خیلی کم و خیلی زیاد همه چیز را ضایع می کند.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

با بردباری علف تبدیل به شیر می شود.

 

 

ضرب المثل چینی

 

کسی که در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد،

یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده

است.

ضرب المثل انگلیسی

 

سیر نمی تواند سخنان گرسنه را بفهمد.

 

 

ضرب المثل مونتونگرویی

 

شبها همه گربه ها خاکستریند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

سکوت هرگز اشتباه نمی کند و هر چه طولانی تر

باشد، بهتر قضاوت می کند.

 

ضرب المثل هندی

 

شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

یک لحظه اشتباه یک عمر اندوه به بار می آورد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

با پولت نمی توانی خودت را بشناسی. بدون پول،

هیچکس قادر به شناختن تو نیست.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

صاعقه به قلل بزرگ اصابت می کند.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد یا خاموش باش.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

سند پاره می شود، ولی قول پاره نمی شود.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت

مثل آب خوردن است.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

مسکو یکباره ساخته نشده است.

 

 

ضرب المثل روسی

 

وقتی تقوا و پرهیزکاری در قلب راه پیدا کند در سرشت

هم زیبایی به وجود می آید.

 

ضرب المثل چینی

 

لگد بهتر ار طعنه است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

«مرگ» آخرین پزشک است.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

تا وقتی در رودخانه هستی به بچه های تمساح توهین

نکن.

 

ضرب المثل آفریقایی (لیبریایی)

 

بدی اشخاص احمق، هم تراز نیکی اشخاص عاقل

است.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

آن کس فقیر است که حرص و آز دارد نه آن کس که

چیزی ندارد.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

قلوب گنجینه اسرارند و لبها قفل های آن و زبان

کلیدهایش.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

زخمی که دوست وارد می کند هرگز التیام نمی یابد.

 

 

ضرب المثل کنیایی

 

ماهیگیر ها همدیگر را از دور می بینند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد. بدون

ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد.

 

ضرب المثل چینی

 

آدم یا باید چکش باشد یا سندان.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

ثروت چون شبنم در آفتاب است.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

کفش سیاه نشانه دل سیاه نیست.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

زنی سعادتمند است که مطیع " شوهر"  باشد.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

بهترین کلمه سخنی است که باید گفته شود.

 

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

خوب آن است که پایانش خوب باشد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

قلب انسان طبیعتا عادل است.

 

 

ضرب المثل چینی

 

یگانه مرد خوشبخت کسی است که تصور می کند

خوشبخت است.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کمی لیاقت، جوهر توانایی در موفقیت است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

صبر کوه را هم از جا می کند.

 

 

ضرب المثل چینی

 

برای این که زندگی زناشویی آرام باشد، شوهر باید

کر و زن باید کور باشد.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

تا مرگ از نفس کشیدن سیر نخواهی شد.

 

 

ضرب المثل روسی

 

رودخانه خالی غرشی ندارد.

 

 

ضرب المثل کنیایی

 

اگر چه دریا آرام می باشد، ممکن است تمساحی در

زیر آب کمین کرده باشد.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

زنگ، آهن را می خورد و حسادت قلبت را.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

تنبل خوشبخت نمی شود.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر از دیگران نفرت داری خودت را اصلاح کن.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

آنچه زندگی می بخشد مرگ پس می گیرد.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

آن کس که خیر می کند باید سکوت کند و آن کس که

به او خیر می رسد حق سخن با اوست.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه

هم زندگی می کنند.

 

ضرب المثل آلمانی

 

گذشته را باید بدانید تا آینده را بدانید.

 

 

ضرب المثل چینی

 

پیش از آنکه کسی را به کار بگماری درباره دستمزدش

با او سخن بدار.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

همه کس قوم و خویش آدم ثروتمند است.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

کسی که از گرگ می ترسد وارد جنگل نمی شود.

 

 

ضرب المثل روسی

 

یک متر طلا نمی تواند یک متر از وقت را بخرد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

وقتی غرور از جلو گام بر می دارد بدبختی از پشت

سر می آید.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

ازدواج بشقابی است که روی آن پوشیده است.

 

 

ضرب المثل سوئیسی

 

زبانت را نگاه دار تا دوستت را نگاه داری .

 

 

ضرب المثل هندی

 

موقعی که متولد شدم گریستم و هر روز نشان

می دهد چرا گریستم.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

مهربانی های کوچک را فراموش نکن و تقصیرات

کوچک را به یاد نداشته باش.

 

ضرب المثل چینی

 

وقتی انسان سقوط کند، تمام دنیا از رویش می گذرد.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

کلاغ چشم کلاغ را در نمی آورد.

 

 

ضرب المثل روسی

 

آنچه یکی را نوش (عسل) دیگری را نیش است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر خواستی کسی را سعادتمند کنی ثروت او را زیاد

نکن، بکوش تا خواسته های او را کم کنی.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

معجزات سراغ کسانی می آیند که باورش دارند.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع

به برداشتن سنگ ریزه ها کرد.

 

ضرب المثل چینی

 

درخت دانش با اشک آبیاری می شود.

 

 

ضرب المثل سوئیسی

 

شوخی باید زبان گوسفند داشته باشد نه دندان سگ.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.

 

 

ضرب المثل چینی

 

به کار دشوار حمله کن گویی آسان است و به کار آسان .

روی بیاور، گویی دشوار است.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

حسود به طرف دیگران تیر می افکند و خود را زخمی

می کند.

 

ضرب المثل سوئدی

 

اشتها وقت غذا خوردن می آید.

 

 

ضرب المثل روسی

 

کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با

چشم هایت.

 

ضرب المثل آلمانی

 

مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع

به برداشتن سنگریزه ها کرد.

 

ضرب المثل چینی

 

هر کس نگهبان شراف خویش است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

زبان رام شده، پرنده نادری است.

 

 

ضرب المثل سوئیسی

 

حرف مانند تیر است، همین که پرتاب شد هیچ وقت به

کمان بر نمی گردد.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

شادی شکر زندگی است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

لذتهای ما سطحی و دردهای ما عمیق است.

 

 

ضرب المثل چینی

 

سختی و همواری را با هم پذیرا شو.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

روی دریای آرام همه دریانورد هستند.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

کسی که با شیر سوخته به آب خنک هم فوت می کند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است.

 

 

ضرب المثل آفریقایی

 

آن کس که به پدر احترام گذارد عمر طولانی خواهد

داشت.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که

در همان جا بمانی.

 

ضرب المثل آلمانی

 

به سختی میتوان در یک سال یک دوست پیدا کرد ولی

به ساعتی می توان دوستی را آزرده خاطر کرد و از

دست داد.

ضرب المثل چینی

 

بدبخت ترین کس، کسی نیست که دوست ندارد، بله

کسی است که دشمن ندارد.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

گفتار آیینه کردار است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

قدر دو چیز فقط موقعی دانسته می شود که از دست

می دهیم، تندرستی و جوانی.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

برای آغاز معامله دو نفر لازم هستند و برای به هم

زدن معامله یک نفر.

 

ضرب المثل اتازونی

 

یک کلید طلایی به هر دری می خورد.

 

 

ضرب المثل لهستانی

 

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در

هر دو صورت پشیمان خواهد شد.

 

ضرب المثل یونانی

 

مهر میهن پاکترین عشق هاست.

 

 

ضرب المثل سوئدی

 

با صبر و بردباری برگ کوت تبدیل به پیراهن ابریشمی

می شود.

 

ضرب المثل چینی

 

بدون دوستان به سر بردن برتر از داشتن دشمنان است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

زبان من دشمن من است.

 

 

ضرب المثل روسی

 

به جایی که کوزه خودت رو گذاشته ای، سنگ پرتاب

مکن.

 

ضرب المثل آفریقایی

 

بد بخت عقل را کور می کند.

 

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

«عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام میدهد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و

بی لیاقت.

 

ضرب المثل لهستانی

 

شتر کوهان خودش را نمی بیند اما کوهان

همسایه اش را به خوبی مشاهده می کند.

 

ضرب المثل مراکشی

 

ثروت را می توان پنهان کرد ولی فقر را نه.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

آهسته برو، همیشه برو.

 

 

ضرب المثل امریکایی

 

آنکه درباره همه چیز می اندیشد، درباره هیچ چیز

تصمیم نمی گیرد.

 

ضرب المثل چینی

 

50 سالگی دوره ی پیری جوانی است و 50 سالگی

جوانی، دوره ی پیری است.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع  باری

سنگین است.

 

ضرب المثل روسی

 

بهترین شناگران غرق می شوند.

 

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

«عشق» را نمی شود با پنهان کردن پنهان کرد.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

در ترازوی روز رستاخیز قلم مرد دانشور سنگین تر از

شمشیر مرد جنگاور خواهد بود.

 

ضرب المثل هندی

 

بدون خطر نمی توان بر خطر غلبه کرد.

 

 

ضرب المثل لهستانی

 

از درون باهوش باش و از بیرون مسخرگی پیشه کن.

 

 

ضرب المثل چینی

 

برای اندرز خوب، بهایی وجود ندارد.

 

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

بی رفیق شجاع شجاعت ممکن نیست.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اولین جرقه عشق آخرین جرقه عقل است.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اگر اقبال (شانس) مرا رئیس قوم سازد، از کجا معلوم

که بلافاصله نابود نسازد؟!

 

ضرب المثل مراکشی

 

از آن کس که خوب بلد است پوست گربه را بکند

بترسید.

 

ضرب المثل امریکایی

 

پول، به عقلا خدمت می کند و بر احمقان حکومت.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

خدایا مرا از دوستانم در امان دار، از دشمنانم خودم را

نجات خواهم داد.

 

ضرب المثل روسی

 

برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام

ظهر است.

 

ضرب المثل آلمانی

 

با سکوت می توان شیطان را عصبانی کرد.

 

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست.

 

 

ضرب المثل چینی

 

موفقیت نصیب افراد خواب آلود نمی شود.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

با صبر و شکیبایی برگهای درخت زیتون تبدیل به

ابریشم خواهد شد.

 

ضرب المثل چینی

 

یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان

باورش کنید.

 

ضرب المثل آلمانی

 

یک دروغگو می تواند دور دنیا برود ولی نمی تواند

مراجعت کند.

 

ضرب المثل لهستانی

 

عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از

سخنانشان می توان شناخت.

 

ضرب المثل چینی

 

میهمانی خوب است ولی خانه بهتر است.

 

 

ضرب المثل روسی

 

شوهر و بچه را هر چه در بازی های خود آرام بگذارید

بیشتر به شما محبت پیدا میکنند.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

به من رفیقی بده که با من گریه کند، دوستی که با

من بخندد را خودم پیدا می کنم.

 

ضرب المثل طبرستانی

 

عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و

اندوه و بیچارگی یک عمر.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

کلمه تیر نیست ولی می تواند دل را بشکافد.

 

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

مرد برای آسایش زن می گیرد و زن به خاطر کنجکاوی

شوهر می کند.

 

ضرب المثل اسپانیایی

 

من به تو غواصی آموخته ام و تو می خواهی مرا غرق

کنی.

 

ضرب المثل یونانی

 

بهترین توبه، خودداری از گناه است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح

می دهد.

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

اگر نمی خواهی سرت کلاه رود قیمت جنس را از سه

مغازه بپرس.

 

ضرب المثل چینی

 

بگذار عدالت حکمفرما باشد اگر چه دنیا خراب شود.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

دوستان در فقر شناخته می شوند .

 

 

ضرب المثل روسی

 

برای عشق عروسی و برای پول کار کن.

 

 

ضرب المثل امریکایی

 

هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند.

 

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

 

 

ضرب المثل چینی

 

سکوت، اشتباه نمی کند.

 

 

ضرب المثل هندی

 

زیر درخت چنار سیب مجوی.

 

 

ضرب المثل طبرستانی

 

دو متر زمین شان و مقام غنی و فقیر را یکسان میکند.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

کار زیاد کردن دشوار است و هیچ کار نکردن دشوارتر.

 

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

بعضی افراد موقعی که برنده می شوند می بازند و

عده ای موقعی که می بازند برنده می شوند.

 

ضرب المثل آلمانی

 

همه چیز، بسیار شود ناچیز و ارزان شود مگر علم

که هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد.

 

ضرب المثل چینی

 

مهر مادر هرگز پیر نمی شود.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

گره را با زبانت طوری مزن که نتوان با دندان گشود.

 

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

در صومعه دیگران با آداب خود وارد نمی شوند.

 

 

ضرب المثل روسی

 

اگر مدت چهل روز با مردم به سر بری، یا مانند آنها

می شوی یا آنها را ترک می کنی.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری

بداخلاقی محروم گشته ای.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

آتش را به آسانی می توان روشن کرد ولی خاموش

کردنش سخت است.

 

ضرب المثل یونانی

 

پلی را که از آن گذشته ای خراب نکن.

 

 

ضرب المثل امریکایی

 

انسان صد سال زندگی نمی کند ولی غصه هزار سال

را می خورد.

 

ضرب المثل چینی

 

مرغی که زیاد قد قد میکند تخم ریز می کند.

 

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

همیشه کمی بترس تا هرگز محتاج نشوی زیاد بترسی.

 

 

ضرب المثل فنلاندی

 

زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد

و موجود تبدیل می کند.

 

ضرب المثل آلمانی

 

شهرت بیش از عمر زندگی می کند.

 

 

ضرب المثل استکاتلندی

 

دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با

دیگری فقیر.

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اقرار به خطا نیمی از بخشودگی است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

برای آدم مست عمق دریا فقط تا زانوست.

 

 

ضرب المثل روسی

 

برای عروسی صبر کن تا دعوتت کنند برای تشییع

جنازه دعوت نکرده برو.

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

حتی یک احمق وقتی سکوت می کند دانا شمرده

می شود.

 

ضرب المثل در کتب مقدس

 

هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

تا زمانی که امروز مبدل به فردا شود انسان ها از

سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود.

 

ضرب المثل چینی

 

بهتر است آدمی طرف حسادت مردم واقع شود تا

طرف ترحم آنها.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

خیر و نیکی وقتی شناخته می شود که می روند.

بدی وقتی معلوم می شوند که می آیند.

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

آن که نمیتواند آتش روشن کند نمی تواند عشق بورزد.

 

 

ضرب المثل فنلاندی

 

کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست.

 

 

ضرب المثل چینی

 

با یک چشم بالا را مراقب است و با چشم دیگر پایین را.

 

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند

نقش در سنگ پایدار می ماند.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

آنچه زبان می گوید لزومی ندارد که قلب هم بگوید.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

حرف زده شده نهالی است که رشد و نمو می کند.

 

 

ضرب المثل نروژی

 

بدون باختن برنده نتوانی شد.

 

 

ضرب المثل روسی

 

مسافرت هزار فرسنگ با یک قدم آغاز می شود.

 

 

ضرب المثل چینی

 

آن کس که در حضور از تو بترسد در غیاب از تو نفرت

دارد.

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نُه

قسمتش روی گذشت از خطا.

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

پرنده های خوردنی زیاد عمر نمی کنند.

 

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

شام کوتاه، عمر طولانی. 

ضرب المثل اسلواکی

 

معتاد نبودن به هیچ عادت، بهترین عادتهاست.

ضرب المثل ولزی
:: برچسب‌ها: عمومی, آموزش, فرهنگی, ضرب المثل
ن : شادمان کلاه زری
ت : یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
نظرات ()
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.