مجموعه دانستنی17

ایا میدانید سریعترین قطار دنیا سرعت 581 کلیومتر دارد

این نوع قطارها در ژاپن وجود دارند

 

 

 

ایا میدانید چشم انسان حدود 135 میلیون سلول

بینایی دارد

 

 

 

ایا میدانید مراسم مومیایی کردن در مصر

باستان 70 روز به طول می انجامید

 

 

 

ایا میدانید صدایی بلندتر از زمانیکه سفینه ایی به فضا

پرتاب میشود در جهان وجود ندارد

 

 

 

ایا میدانید در قدیم ارزش نمک بیش از طلا بوده ، از نمک

برای نگهداری غذا استفاده میشده است

 

 

 

ایا میدانید توماس ادیسون از تاریکی وحشت داشت

 

 

 

 

ایا میدانید چشم شتر مرغ از مغزش بزرگتر است

 

 

 

 

ایا میدانید الفبای مردم هاوایی 12 حرف دارد

 

 

 

 

ایا میدانید مورچه ها نمیخوابد

 

 

 

 

ایا میدانید اسکندر و ژولیوس سزار صرع داشتند

 

 

 

 

ایا میدانید ادامس توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد

 

 

 

 

ایا میدانید کد کشور روسیه 007 است

 

 

 

 

ایا میدانید ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض

وانبساط 16 ساتنی متر تغییر میکند

 

 

 

ایا میدانید عقرب میتواند سه سال بدون غذا

زندگی کند

 

 

 

ایا میدانید یک سوسک حمام می‌تواند 9 روز بدون

سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد

 

 

 

ایا میدانید یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را

بیرون در بیاورد

 

 

 

ایا میدانید حلزون می‌تواند 3 سال بخوابد

 

 

 

 

ایا میدانید به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر

می‌ترسند تا از مرگ

 

 

 

ایا میدانید بچه‌ها بدون کشکک زانو متولد میشوند کهد

در سن 2 تا 6 سالگی ظاهر می‌شون

/ 0 نظر / 24 بازدید