مجموعه دانستنی18

ایا میدانید گربه و سگ 5 نوع گروه خون دارند در

حالیکه انسان 4 نوع گروه خون دارد

 

 

 

ایا میدانید 1300 تا از کره زمین در سیاره مشتری

جای میگیرد

 

 

 

ایا میدانید در شیلی صحرایی وجود دارد که هزاران

سال میشود در آن باران نباریده

 

 

 

ایا میدانید خرگوش و طوطی تنها حیواناتی اند که بدون

برگشتن به عقب پشت سر خود را ببینند

 

 

 

ایا میدانید طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب

دست خود اوست

 

 

 

ایا میدانید تنها موجودای که میتواند به پشت بخوابد

انسان است

 

 

 

ایا میدانید چشم سالم انسان میتواند 10 ملیون رنگ

مختلف را ببیند و از هم دیگر جدا نماید

 

 

 

ایا میدانید همه نوزادان میگو نر میشوند و بعد از چند

هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل میشوند

 

 

 

ایا میدانید افرادی که در اثر گزندگی زنبور میمیرند بیش

از افرادی استند که در اثر مار گزدگی میمیرند

 

 

 

ایا میدانید بدن انسان قادر است در ظرف یک

ساعت 2 لیتر عرق تولد کند

 

 

 

ایا می دانید با چشم غیر مجهز به تلسکوب

می توان 6 هزار ستاره را در آسمان مشاهده کرد

 

 

 

ایا میدانید کشور تایوان از نظر موقیعت جغرافیائی

در خطرناکترین نقطعه جهان قرار دارد

 

 

 

ایا میدانید در جهان فقط 7 هزار ببر وجود دارد

 

 

 

 

ایا میدانید تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین

حداقل به 3 میلیون سال نیاز دارد

 

 

 

ایا میدانید ظروف پلاستیکی 50 هزار سال در برابر

تجزیه و فرسودگی مقاوم اند

 

 

 

از یک درخت معمولی می توان 500 تا 1000 کیلو

کاغذ تولید کرد

 

 

 

ایا میدانید مغز بیشتر انرژی را در بدن مصرف میکنند به

همین دلیل هم از سایر نقاط بدن گرمتر است

 

 

 

ایا میدانید انجیر خشک کرده 6 برابر انجیر تازه

مقوی تر است

 

 

 

ایا میدانید با پیشرفت علم هنوز برای دانشمندان

ساختن عسل کشف نشده است

/ 0 نظر / 25 بازدید