مجموعه دانستنی9

ازدست دادن تنها یک درصد از آب بدن موجب

تشنگی می شود

 

مردان روزی 40 و زنان روزی 70 تار مو از دست میدهند

 

یک انسان هشت ثانیه بعد از قطع گردن به

هوش می ماند

 

 

به طور متوسط روزانه 12 نوزاد به خانواده های

اشتباه داده می شود

 

مغز در هر ثانیه 10 میلیون پیام عصبی دریافت میکند

و سپس درباره ی آنها و میزان اهمیتشان

تصمیم گیری میکند ، فقط در یک ثانیه

 

 

نوعی کوسه هر دوهفته یکبار صاحب رشته

دندان جدیدی می شود و هر ساله بیش

از 24 هزار دندان جدیدی در میاورد

 

تعداد دهانه های سطح مریخ 4 برابر ماه است

 

نپال تنها کشور ی است که پرچمش مستطیلی

نیست

 

لیبی تنها کشور ی است که پرچمش یک رنگ است

وهیچ نوشته ای در آن نیست

 

پروانه ها با پاهایشان میچشند

 

انسان سالانه بیش از 10 میلیون مرتبه پلک میزند

 

 

خورشید 330330 مرتبه بزرگتر از زمین است

 

یک گالن روغن سوخته می تواند تقریبا یک

میلیون گالن آب را آلوده کند

 

ناخن های انگشتان دست تقریبا 4 برابر ناخن های

پا رشد می کنند

/ 0 نظر / 6 بازدید