ضرب المثل ها جهان

 

 

معجزات رخ می داد اگر جوانان می دانستند و پیران

می توانستند!

 

ضرب المثل بلغارستانی

 

تپه ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد.

 

 

ضرب المثل ولزی

 

عشق چون آتش با دود شروع می شود و با خاکستر

تمام می شود.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

در خانه ای که زن نباشد روشنایی نیست.

 

 

ضرب المثل چینی

 

به فرزندی که پدرش را به دار آویخته اند از طناب سخن

نگویید.

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

محبت و ترس با هم جمع نمی شوند.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که

پشیمانی را با قیمت گرانی خریداری خواهد کرد.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

گذشته گذشت و آنچه می آید بر تو پوشیده است،

آنچه را که در دست داری مغتنم شمر.

 

ضرب المثل هندی

 

درستکار باش و از هیچ کس نترس.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

لقمه در دست همسایگان همیشه درشتتر به نظر

می آید.

 

ضرب المثل روسی

 

اگر می خواهی گرم باشی باید دود را تحمل کنی.

 

 

ضرب المثل اسلواکی

 

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

مار به همه جا میرود ولی در داخل سوراخ خود راست

وارد می شود.

 

ضرب المثل ارمنستانی

 

یک گفت و شنود ساده با یک مرد عاقل به اندازه یک

ماه مطالعه ارزش دارد.

 

ضرب المثل چینی

 

به هیچ کس به جز خودت و اسبت اعتماد نکن!

 

 

ضرب المثل یو گسلاوی

 

کسی که به خیال خود می خواهد فقط ضربه ای بزند

ممکن است مرتکب قتلی شود.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مهربانی «می خزد» آنجا که نمی تواند راه برود.

 

 

ضرب المثل اسکاتلندی

 

مردگان چشم زندگان را می گشایند.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

عجله، پدر ناکامی است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

آن کس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد، بالاجبار

طناب دار را به گردن می اندازد.

 

ضرب المثل چینی

 

هر جا که آفتاب نیاید پزشک می آید.

 

 

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

عشق یعنی ترس از دست دادن تو.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی)

 

زیستن یعنی تلاش کردن.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

دنبال دو تا خرگوش می دوی هیچ کدامشان را

نمی گیری.

 

ضرب المثل روسی

 

آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

بدون عرق ریختن نمی توان به عسل دست یافت.

 

 

ضرب المثل یو گسلاوی

 

اقامتگاه خود را دائم تغییر بده. زیرا لذت زندگی در تنوع

است.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اگر از تلاش دست برداری از زیستن هم دست

برداشته ای.

 

ضرب المثل چینی

 

بت تراشها کمتر اطاعت بت را می نمایند و کمتر با آنها

هستند، زیرا می دانند که چه ساخته اند.

 

ضرب المثل هندی

 

لئیم (بخیل) یک چشم دارد و جاه طلب کور است.

 

 

ضرب المثل ارمنستانی

 

عاقل عفو می کند و احمق فراموش می کند.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

کودک بمان تا بچه هایت همیشه دوستت داشته باشند.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

گفتار نیک نیکوست، ولی کردار نیک نیکو تر است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

حتی صد دزد هم قادر نیستند مردی را که لخت است

لخت کنند.

 

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

مرد شکست خورده طالب جنگ بیشتر است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

باید حریف را به کمک حریف دیگری بدام انداخت.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

در هر شوخی، حقیقتی نهفته است.

 

 

ضرب المثل روسی

 

مانند یک دشمن چانه بزن و مانند یک دوست قیمتش

را بپرداز.

 

ضرب المثل مجارستانی

 

بدبختی در کنار خوشبختی ایستاده است.

 

 

ضرب المثل یوگسلاوی

 

همه کسانی که به تو می خندند دوست تو نیستند.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر مردی خسیس باشد پسرش حتما به اسراف

خواهد پرداخت.

 

ضرب المثل چینی

 

دل دروغ نمی گوید.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

اگر چشم نبیند دل هم نمی خواهد.

 

 

ضرب المثل مجارستانی

 

مرغان با تجربه را نمی توان با دانه به دام آورد.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

روح زن و بادهای بهاری پیوسته در معرض تغییر است.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

پرده اشک را با سوالات پاره کن!

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

حسادت اولین درس شیطان به انسان احمق است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه، اشتباه

بروی.

 

ضرب المثل آلمانی

 

اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند دیگر شلوار هم

نخواهد داشت که به پا کند.

 

ضرب المثل چینی

 

مادامی که «زبان» زنده است «ملت» نمرده.

 

 

ضرب المثل چک و اسلواکی

 

عشق پاک و حقیقی چون مه است که نمی گذارد

اطراف خوب دیده شود.

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

بر حذر باش از کسی که چیزی ندارد از دست بدهد.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

روز و شب، منتظر هیچ کس نمی ماند.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

حرف خوش، در آهنین را باز می کند.

 

 

ضرب المثل یوگسلاوی

 

پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول.

 

 

ضرب المثل هندی

 

مانند ابر بالا نرو تا مانند مه ناپدید نگردی.

 

 

ضرب المثل ماداگاسکاری

 

برا ی یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.

 

 

ضرب المثل چینی

 

میوه رسیده بخور و حرف راست بزن.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانیم.

 

 

ضرب المثل بوسنی

 

طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

کسی که فقط به کمک دیگران چشم می بندد گول

می خورد.

 

ضرب المثل فرانسوی

 

کسی که پول می دزدد اعدام می شود و کسی که

زمین می دزدد شاه می شود.

 

ضرب المثل ژاپنی

 

آنکس که در هر جا دوستانی دارد، همه جا را دوست

داشتنی می یابد.

 

ضرب المثل چینی

 

آن که تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط

یک بار.

 

ضرب المثل چینی

 

دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند

و گزیده.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

چقدر زیادند راههایی که به قلب منتهی می شوند.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

متنبه (آگاه و هوشیار) کردن بهتر از متنبه شدن است.

 

 

ضرب المثل بلژیکی

 

چهار چیز است که باید نسبت به آن بدگمان باشید:

اسب، شب، رودخانه و جنگل.

 

ضرب المثل نیجریه ای

 

اگر پول در جیب نداری عسل در دهان داشته باش.

 

 

ضرب المثل یونانی

 

از آهسته رفتن مترس از بی حرکت ایستادن بترس.

 

 

ضرب المثل چینی

 

هر کجا صرفه جویی هست در آن راستی و درستی

است.

 

ضرب المثل یوگسلاوی

 

زمان دوای خشم است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

انسان از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد ولی از شکست

خیلی چیزها یاد می گیرد.

 

ضرب المثل ژاپنی

 

خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار

شکمش را در دست بگیر.

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

کسی که خانه ندارد، همسایه هم ندارد.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

بیماری سواره می آید و پیاده می رود.

 

 

ضرب المثل بلژیکی

 

حقیقت بهتر از طلاست.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

اگر برادران با هم کار کنند کوه طلا می شود.

 

 

ضرب المثل چینی

 

کاهلان وقت فراغت ندارند.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

عجیب ترین چیز در دنیا موفقیت احمق و شکست

داناست.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

وقتی تلخی در دل باشد هیچ شکری دهان را شیرین

نمی کند.

 

ضرب المثل اروپایی

 

آنکه تهدید می کند همیشه می ترسد.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

حیوان به پا بسته می شود و انسان به قولش.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

آدم باهوش دردسرهای بزرگ را به دردسرهای کوچک

تبدیل می کند و دردسرهای کوچک را از بین می برد.

 

ضرب المثل چینی

 

انسان با پرسیدن یاد می گیرد.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

آنچه برای یک مرد حادثه است برای یک زن فاجعه است..

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

اگر شه (شاهی) تو را ترک نمی کند تو شه (شاهی)

را ترک کن.

 

ضرب المثل بلژیکی

 

کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

از تلخی بیماری به شیرینی سلامت می توان پی برد.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

از پیروزی، کمتر می توان آموخت و از شکست، بسیار.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

زن مطیع، فرمانروای قلب شوهر است.

 

 

ضرب المثل انگلیسی

 

عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

کسی که غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از

دیگران نپرسد.

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

تندرستی، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ

کس جز یک بیمار این تاج را نمی بیند.

 

ضرب المثل مصری

 

اگر می خواهید دشمنان شما بر اسرار شما آگاه

نشوند رازها را به دوستان خود افشا نکنید.

 

ضرب المثل چینی

 

اگر رفیق نداری با عصای خود مشورت کن.

 

 

ضرب المثل آلبانی

 

مانند علما حرف بزن و مانند توده حرف بزن.

 

 

ضرب المثل هندی

 

کاغذ بردبار است.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

آخرین چیزی که از دست می رود، امید است.

 

 

ضرب المثل ایتالیایی

 

«ملاقات» آغاز جدایی است.

 

 

ضرب المثل ژاپنی

 

همه چیز را نمی شود در ترازو وزن کرد.

 

 

ضرب المثل هلندی

 

زمان برای کسی که می تواند صبر کند هر دری را

می گشاید.

 

ضرب المثل چینی

 

انتخاب زن و تربوز (هندوانه) مشکل است.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

مرده بهترین فرد خانواده خویش است.

 

 

ضرب المثل مصری

 

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

 

 

ضرب المثل آلمانی

 

عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی

است.

 

ضرب المثل انگلیسی

 

در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در

موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

مجازات دروغگو این است که حتی موقعی که حرف

راست می زند کسی باورش نمی کند.

 

ضرب المثل عبری

 

راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد.

 

 

ضرب المثل چینی

 

تملق مثل سایه است: هم انسان را بزرگ میکند هم

کوچک.

 

ضرب المثل دانمارکی

 

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

 

 

ضرب المثل استونی

 

مرگ همان قدر قطعی است که زندگی قطعی نیست.

 

 

ضرب المثل اسپانیولی

 

اندیشه ی گوینده از گفتارش مهم تر است.

 

 

ضرب المثل لاتینی

 

در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد، از کیف پولت

محافظت کن.

 

ضرب المثل آلمانی

 

چیزهای گذشته دیروز مردند، چیزهای آینده امروز به

دنیا آمده اند.

 

ضرب المثل چینی

 

هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.

 

 

ضرب المثل تازی (عربی)

 

اندرز دادن خوب است ولی درمان کردن بهتر.

 

 

ضرب المثل فرانسوی

 

دست را نباید برید باید بوسید.

 

 

ضرب المثل آذربایجانی

 

شکم خالی گوش ندارد.

 

 

ضرب المثل استونی

 

خدا روی خطوط کج و معوج راست و مستقیم

می نویسد.

 

ضرب المثل برزیلی

 

ظلمتی مانند نادانی وجود ندارد.

 

 

ضرب المثل مصری

 

انسان باید با دیگران کم و با خودش زیاد حرف بزند.

 

 

ضرب المثل دانمارکی

 

ممکن است که به «حقیقت » تو سری زد ولی هرگز

نمی توان خفه اش کرد!

 

ضرب المثل لاتینی

 

اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد.

 

 

ضرب المثل هندی

 

ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
آزاد

سلام دوست گرامی ، با یک مطلب جدید به روز هستم . اگر فرصت داشتید ، خوشحال می شوم یک سری بزنید . پیروز باشید http://blog.cheshmehregi.com