مجموعه دانستنی12

ایا میدانید بى‌خوابى سریعتر از بى‌غذایى موجب

مرگ آدمى می‌‌شود

 

 

 

ایا میدانید هر فرد بطور متوسط یک سوم عمر خود را

در خواب می‌‌گذراند

 

 

 

ایا میدانید تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در

مواقع انجماد حجمشان کاهش می یابد

 

 

 

ایا میدانید استرانسیم از بقایای موجودات دریایی

به دست می آید

 

 

 

ایا میدانید کادمیم فلزی سمی است که در ساخت

باطری های خشک کاربرد دارد

 

 

 

ایا میدانید گالیم در دمای 30 درجه مایع می شود

 

 

 

 

ایا میدانید اکسید کروم در ساخت نوار کاست و

فیلم ویدئو استفاده می شود

 

 

 

ایا میدانید لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی

کاربرد دارد

 

 

 

ایا میدانید رادیم گرانترین فلز است

 

 

 

 

ایا میدانید رادار مخفف است و به معنای

آشکار سازی و فاصله یابی به کمک امواج

رادیویی است

 

 

ایا میدانید اب داغ زود تر از اب سرد یخ میزند

 

 

 

 

ایا میدانید خنده موجب تقویت سیستم ایمنی

بدن می شود

 

 

 

ایا میدانید سرعت گریز براى زمین 12 کیلومتر در ثانیه

و براى خورشید 618 کیلومتر بر ثانیه است

 

 

 

ایا میدانید جرم هریک از سیاهچاله ها بین 1 میلیون

تا یک بیلیون جرم خورشیدی است

 

 

 

ایا میدانید بعد از مهبانگ دمای جهان در

حدود 300میلیارد درجه کلوین رو به نزول

گشت

 

 

ایا میدانید مواج رادیویی بلند ترین طول موج را دارند

که به حدود دو کیلو متر میرسد

 

 

 

ایا میدانید بیشترین درجه حرارت ثبت شده برای انفجار

بمب هیدروژنی یک صد میلیون کیلو است

 

 

 

نور میتواند دور کره ی زمین (خط استوا) را 7.5 بار

در 1 ثانیه طی کند

 

 

 

ایا میدانید میشود اب را در یک لیوان کاغذی بجوش اورد

 

/ 0 نظر / 6 بازدید